Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tin tức

  Tin_hoc_Lop_5___Bai_2_Cau_lenh_lap_long_nhautiet_1.flv Tap_ac_Lap_2_Tuan_24__Voi_NhA__Em_Vui_Hac.flv CONG_SO_O_THOI_GIAN_TOAN_T24.flv Uynh_uych_bai_102_ok.flv Uan_uyen_bai_100.flv Uat_uyet_bai_101.flv TOAN_LUYEN_TAP_CHUNG_TUAN_24.flv Toan_lop_2_Bang_chia_4_tuan_24.flv Congcacsotronchucok.flv Td_lop_4_tuan_23_dat.flv Tuan_24__TLV__On_tap_ta_do_vat_tiep_theo.flv Tuan_24__TLV__On_tap_ta_do_vat.flv Tuan_24__TD__Luat_tuc_xua_cua_nguoi_Ede.flv Tuan_24__TD__Hop_thu_mat.flv Tuan_23__TD__Phan_xu_tai_tinh.flv Tuan_24__LTVC__Lien_ket_cac_cau_trong_bai_bang_cach_lap_tu_ngu.flv Tuan_23__TD__Chu_di_tuan.flv Tuan_24__LTVC__Noi_cac_ve_cau_ghep_bang_cap_tu_ho_ung.flv Tuan_23__LTVC__Noi_cac_ve_cau_ghep_bang_quan_he_tu.flv Tuan_24__Toan__Bang_don_vi_do_thoi_gian.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Báo cáo Ba công khai năm học 2019-2020 - tháng 12

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Hoa
  Ngày gửi: 14h:32' 19-03-2020
  Dung lượng: 162.5 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD - ĐT THỊ XÃ DĨ AN
  TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH AN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  THÔNG BÁO
  Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế
  năm học 2019 – 2020

  Biểu mẫu 06
  (Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
  Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  STT
  Nội dung
  Tổng số
  Chia ra theo khối lớp
  
  
  
  
  Lớp 1
  Lớp 2
  Lớp 3
  Lớp 4
  Lớp 5
  
  I
  Tổng số học sinh
  1064
  235
  263
  202
  184
  180
  
  II
  Số học sinh học 2 buổi/ngày
  1064
  235
  263
  202
  184
  180
  
  III
  Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất
  1064
  235
  263
  202
  184
  180
  
  1
  Năng lực tự phục vụ
  1064
  235
  263
  202
  184
  180
  
  a
  Tốt(tỷ lệ so với tổng số)
  71.1%
  90.6%
  68.8%
  77.2%
  62.5%
  51.1%
  
  b
  Đạt (tỷ lệ so với tổng số)
  26.9%
  7.2%
  28.1%
  22.3%
  35.3%
  47.2%
  
  c
  Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số)
  2.0%
  2.1%
  3.0%
  0.5%
  2.2%
  1.7%
  
  2
  Năng lực hợp tác
  1064
  235
  263
  202
  184
  180
  
  a
  Tốt (tỷ lệ so với tổng số)
  63.9%
  77.9%
  64.6%
  74.3%
  54.9%
  42.2%
  
  b
  Đạt (tỷ lệ so với tổng số)
  32.6%
  19.6%
  31.6%
  24.3%
  41.3%
  51.7%
  
  c
  Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số)
  3.5%
  2.6%
  3.8%
  1.5%
  3.8%
  6.1%
  
  3
  Năng lực tự học giải quyết vấn đề
  1064
  235
  263
  202
  184
  180
  
  a
  Tốt (tỷ lệ so với tổng số)
  60.9%
  76.6%
  64.6%
  77.2%
  47.8%
  30.0%
  
  b
  Đạt (tỷ lệ so với tổng số)
  32.1%
  20.0%
  29.7%
  21.8%
  37.0%
  58.3%
  
  c
  Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số)
  7.0%
  3.4%
  5.7%
  1.0%
  15.2%
  11.7%
  
  4
  Phẩm chất chăm học chăm làm
  1064
  235
  263
  202
  184
  180
  
  a
  Tốt (tỷ lệ so với tổng số)
  61.7%
  78.3%
  60.8%
  75.2%
  47.3%
  40.6%
  
  b
  Đạt (tỷ lệ so với tổng số)
  31.7%
  19.6%
  33.5%
  24.3%
  38.0%
  46.7%
  
  c
  Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số)
  6.7%
  2.1%
  5.7%
  0.5%
  14.7%
  12.8%
  
  a
  Tốt (tỷ lệ so với tổng số)
  61.7%
  81.7%
  63.1%
  72.3%
  52.2%
  31.7%
  
  b
  Đạt (tỷ lệ so với tổng số)
  34.7%
  17.0%
  31.9%
  27.7%
  42.4%
  61.7%
  
  c
  Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số)
  3.6%
  1.3%
  4.9%
  0.0%
  5.4%
  6.7%
  
  6
  Phẩm chất trung thực, kỷ luật
  1064
  235
  263
  202
  184
  180
  
  a
  Tốt (tỷ lệ so với tổng số)
  76.6%
  88.9%
  75.7%
  90.1%
  62.0%
  
   
  Gửi ý kiến

  Xem điểm thi