Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tin tức

  Tin_hoc_Lop_5___Bai_2_Cau_lenh_lap_long_nhautiet_1.flv Tap_ac_Lap_2_Tuan_24__Voi_NhA__Em_Vui_Hac.flv CONG_SO_O_THOI_GIAN_TOAN_T24.flv Uynh_uych_bai_102_ok.flv Uan_uyen_bai_100.flv Uat_uyet_bai_101.flv TOAN_LUYEN_TAP_CHUNG_TUAN_24.flv Toan_lop_2_Bang_chia_4_tuan_24.flv Congcacsotronchucok.flv Td_lop_4_tuan_23_dat.flv Tuan_24__TLV__On_tap_ta_do_vat_tiep_theo.flv Tuan_24__TLV__On_tap_ta_do_vat.flv Tuan_24__TD__Luat_tuc_xua_cua_nguoi_Ede.flv Tuan_24__TD__Hop_thu_mat.flv Tuan_23__TD__Phan_xu_tai_tinh.flv Tuan_24__LTVC__Lien_ket_cac_cau_trong_bai_bang_cach_lap_tu_ngu.flv Tuan_23__TD__Chu_di_tuan.flv Tuan_24__LTVC__Noi_cac_ve_cau_ghep_bang_cap_tu_ho_ung.flv Tuan_23__LTVC__Noi_cac_ve_cau_ghep_bang_quan_he_tu.flv Tuan_24__Toan__Bang_don_vi_do_thoi_gian.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Danh sách đào tạo bồi dưỡng năm 2020

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH BÌNH AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN ĐỀ NGHỊ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, THẠC SĨ, TIẾN SĨ NĂM HỌC 2019 - 2020 TRÌNH ĐỘ HIỆN CÓ ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NỮ CHỨC VỤ NGÀY VÀO NGÀNH HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN HỆ ĐÀO TẠO XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ...

  Danh sách cán bộ quy hoạch kế cận năm 2020-2025 và 2021-2026

  PHÒNG GD VÀ ĐT THỊ XÃ DĨ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Dĩ An, ngày 26 tháng 02 năm 2020 DANH SÁCH CÁN BỘ TIẾP TỤC QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2020-2025 Mẫu 1a STT Họ và tên Năm sinh Quê quán Tháng, năm tham gia CM (tuyển dụng) Ngày vào Đảng...

  kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2019-2020

  PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ DĨ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /KH-THBA ...

  Báo cáo "Ba công khai" năm học 2019-2020- tháng 12/2019

  PHÒNG GD - ĐT THỊ XÃ DĨ AN TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế năm học 2019 – 2020 Biểu mẫu 06 (Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp ...

  Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2020

  PGD-ĐT THỊ XÃ DĨ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /KH-THBA ...

  Công khai tài chính tháng 9/2018

  Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính Đơn vị: Trường TH Bình An Chương: 622 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁCQUÝ III NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 02 /QĐ - THBA ngày 15/01/2018 củA Hiệu trưởng Trường TH Bình An. ) (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) ĐV tính: Đồng Số TT Nội...

  Công khai tài chính tháng 6/2018

  Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính Đơn vị: Trường TH Bình An Chương: 622 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁCQUÝ III NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 02 /QĐ - THBA ngày 15/01/2018 củA Hiệu trưởng Trường TH Bình An. ) (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) ĐV tính: Đồng Số TT Nội...

  Công khai tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 9/2018

  PHÒNG GD - ĐT THỊ XÃ DĨ AN TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2018 - 2019 Biểu mẫu 08 (Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) STT Nội dung Tổng...

  Công khai Chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất tháng 9/2018

  PHÒNG GD - ĐT THỊ XÃ DĨ AN TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG B¸O Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019 Biểu mẫu 05 (Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) STT Nội dung Chia theo khối lớp Lớp 1 Lớp 2...

  Công khai tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 6/2018

  PHÒNG GD - ĐT THỊ XÃ DĨ AN TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2018 - 2019 Biểu mẫu 08 (Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) STT Nội dung Tổng...

  Công khai Chất lượng giáo dục, tài chính, cơ sở vật chất tháng 6/2018

  PHÒNG GD - ĐT THỊ XÃ DĨ AN TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019 Biểu mẫu 05 (Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) STT Nội dung Chia theo khối lớp Lớp 1 ...

  KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC 2013-2014

  Hôm nay, thứ 2 ngày 21 tháng 10 năm 2013. Tại trường tiểu học bình an đã tổ chức kì thi giữa kì 1 năm học 2013-2014 ...

  Xem điểm thi